Công ty TNHH Điện máy Long Nhất

Địa chỉ: Số 65 – Đông Mỹ – Thanh Trì – Hà Nội – Việt Nam

Số điện thoại: 02439996286

Email: dienmaylongnhat@gmail.com